Tarieven kinder-en jeugdtherapie:


Als u met de therapie voor uw kind van start wilt gaan ontvangt u per mail allereerst het intakeformulier en de behandelovereenkomst. Deze kunt u dan ingevuld terugsturen, het liefst minimaal 3 dagen voor dat het intakegesprek plaats zal vinden.

Kostenoverzicht:


Intakegesprek met ouders/verzorgers (ca. 1-1,5 uur)€ 75,--
Voortgangs-/evaluatiegesprek, per uur€ 75,--
Therapiesessie (1 uur)€ 75,--
Consult per telefoon of mail (kort overleg is bij de begeleiding inbegrepen), per kwartier€ 15,--
Gesprekken met andere begeleiders (bijv. school), per uur€ 75,--
Op verzoek van ouders kan ik een verslag maken voor derden. Kosten per uur€ 75,--

U ontvangt per mail een rekening welke u binnen 8 dagen dient over te maken.


Het annuleren van gemaakte afspraken dient uiterlijk 24 uur van tevoren plaats te vinden anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Bij geen directe bereikbaarheid van de therapeute kunnen afspraken worden geannuleerd door een bericht in te spreken op de voice mail of via het sturen van een e-mail. 


Verzekering:

Er zijn steeds meer verzekeringen die de behandeling van kinder- en jeugdtherapie vergoeden. Dit kan echter alleen wanneer u een aanvullende ziektekostenverzekering heeft afgesloten. Ik adviseer u om uw verzekeringspolis hier op na te kijken en bij onduidelijkheid uw verzekeringsadviseur hierover te benaderen.

Ik ben lid van de NFG, Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, vakgroep Psychosociale en Maatschappelijke Werk.
De NFG heeft een overzicht opgesteld waarop u kunt zien welke ziektekostenverzekeraars de kosten van de kinder- en jeugdtherapie vergoeden of gedeeltelijk vergoeden, 
www.de-nfg.nl. Tevens ben ik lid van de RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, www. rbcz.nu
De volgende codes zijn belangrijk als je bij de zorgverzekeraar informatie wilt inwinnen over vergoedingen:

NFG registratie nr. 7003127771
RBCZ registratie nr. 810047R
AGB code zorgverlener:  90-049428
AGB praktijk code: 90-57841
KvK nummer: 59009705

         
 
Tini Rademaker
Lekdijk  Oost 10
4112 PB Beusichem
06-519 55938
tini@kinderpraktijkaandedijk.nl
NFG registratie nr. 7003127771
RBCZ registratie nr. 810047R
AGB code zorgverlener:  90-049428
AGB praktijk code: 90-57841
KvK nummer: 59009705